6 فروردین 1396 - ساعت : 9:46
زهرا شعبان نژاد خاص
دکترا پزشکي عمومي
تهران - تهران
دکتر زهرا شعبان نژاد خاص

علي شالچي زاده مرندي
دکترا دندانپزشک
تهران - تهران
دکتر علي شالچي زاده مرندي

مسعود رامين ميرزا زاده جواهري
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر مسعود رامين ميرزا زاده جواهري

هما بهمنيان
متخصص کودکان
تهران - تهران
دکتر هما بهمنيان

الهه مسيبي
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر الهه مسيبي

آزاده آقازاده
متخصص راديولوژي و سونوگرافي
تهران - تهران
دکتر آزاده آقازاده

رويا رحيمي نيا
کارشناس مامايي
تهران - تهران
دکتر رويا رحيمي نيا

حميدرضا نعمتي
دکترا پزشکي عمومي
تهران - شهريار
دکتر حميدرضا نعمتي

علي رمضاني
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
دکتر علي رمضاني

عباس انصاري
دکترا پزشکي عمومي
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر عباس انصاري

شيده مفتخري صالح
متخصص زنان و زايمان
تهران - پاکدشت
دکتر شيده مفتخري صالح

اميد نصيري
فوق تخصص بيماريهاي کلیه بالغين (نفرولوژي)
تهران - تهران
دکتر اميد نصيري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم