8 فروردین 1396 - ساعت : 5:5
سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
گلستان - گرگان
پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد پوژيا شجاعي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم