بهترین دکتر دندانپزشک در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر کیاوش زعفری نوبری

دکترا دندانپزشک در تبریز


25871

دکتر رضا پورعباس خیرالدین

متخصص جراح لثه در تبریز


4433

دکتر الهام فقیه نصیری

دکترا دندانپزشک کودکان در تبریز


3618

دکتر گل وش زعفری نوبری

دکترا دندانپزشک در تبریز


3390

دکتر علی وفایی

متخصص دندانپزشک کودکان در تبریز


2204

دکتر مهدی دانشپوی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی در تبریز


1719

دکتر امین نوری زاده

دکترا دندانپزشک در تبریز


1658

دکتر المیرا پورنگ

دکترا دندانپزشک در تبریز


1557

دکتر عباس گشاده رو

دکترا دندانپزشک در تبریز


1554

دکتر محمد حسین آهنگر آتشی

متخصص ارتودانتیکس (دندانپزشک) در تبریز


1454

دکتر مهدی قدیم خانی

دکترا دندانپزشک در تبریز


1432

دکتر منوچهر عابدی

دکترا دندانپزشک در تبریز


1393
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص