7 اسفند 1395 - ساعت : 6:10
 مسعود موحدي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
مسعود موحدي

 سيد حميد برسي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خوزستان  - اهواز
سيد حميد برسي

 رضا فريد حسيني
متخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خراسان رضوي  - مشهد
رضا فريد حسيني

 محمد قره گوزلو
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
محمد قره گوزلو

 محمدرضا فضل الهي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
البرز  - کرج
محمدرضا فضل الهي

 رويا شرکت
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان  - اصفهان
رويا شرکت

 مهناز صادقي شبستري
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
آذربايجان شرقي  - تبريز
مهناز صادقي شبستري

 مصطفي معين
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
مصطفي معين

 مرتضي فلاح پور
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
تهران  - تهران
مرتضي فلاح پور

 حميد آهنچيان
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي  - مشهد
حميد آهنچيان

 اصغر آقا محمدي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
اصغر آقا محمدي

 رامين قاسمي دارستاني
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان  - اصفهان
رامين قاسمي دارستاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم