7 اسفند 1395 - ساعت : 6:5
 سعيد توکلي واسکسي
فوق تخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
سعيد توکلي واسکسي

 محسن عمادالدين
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
البرز  - کرج
محسن عمادالدين

 خدامراد جمشيدي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران  - تهران
خدامراد جمشيدي

 تقي بغدادي
فلوشيپ تخصصي  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
تقي بغدادي

 غلامعلي عکاشه
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران  - تهران
غلامعلي عکاشه

 رضا شهريار کامراني
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران  - تهران
رضا شهريار کامراني

 خليل اله ناظم
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
خليل اله ناظم

 محمد فکور
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خوزستان  - اهواز
محمد فکور

 اميرمحمد نوالي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
آذربايجان شرقي  - تبريز
اميرمحمد نوالي

 سيد رامين حاج زرگر باشي
فوق تخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
سيد رامين حاج زرگر باشي

 عليرضا غزنوي
فلوشيپ تخصصي  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
عليرضا غزنوي

 مهرداد مستحفظ
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران  - تهران
مهرداد مستحفظ

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم