9 فروردین 1396 - ساعت : 9:49
اميد قاسم زاده
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان - اهواز
دکتر اميد قاسم زاده

کياوش زعفري نوبري
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر کياوش زعفري نوبري

مسعود فيض بخش
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
خوزستان - اهواز
دکتر مسعود فيض بخش

ماشاءاله خانه مسجدي
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
خوزستان - اهواز
دکتر ماشاءاله خانه مسجدي

مجيد مهران
متخصص دندانپزشک کودکان
تهران - تهران
دکتر مجيد مهران

مهرداد برکتين
متخصص دندانپزشکي ترميمي
اصفهان - اصفهان
دکتر مهرداد برکتين

سارا توسلي حجتي
متخصص دندانپزشک کودکان
تهران - تهران
دکتر سارا توسلي حجتي

سعيد رضايي
دکترا دندانپزشک
تهران - تهران
دکتر سعيد رضايي

سيد محمد منجم زاده
دکترا دندانپزشک
خوزستان - اهواز
دکتر سيد محمد منجم زاده

رها رادفر
دکترا دندانپزشک
تهران - تهران
دکتر رها رادفر

محمد کريم سلطاني
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
همدان -  همدان
دکتر محمد کريم سلطاني

افشين کاوسي
دکترا دندانپزشک
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر افشين کاوسي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم