5 اسفند 1395 - ساعت : 17:58
 سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي  - مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
گلستان  - گرگان
سيد پوژيا شجاعي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم