8 فروردین 1396 - ساعت : 18:20
سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
گلستان - گرگان
پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد پوژيا شجاعي

حاجي محمد ساتلقي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
گلستان - گرگان
دکتر حاجي محمد ساتلقي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم