6 اسفند 1395 - ساعت : 0:53
 سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي  - مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
گلستان  - گرگان
سيد پوژيا شجاعي

 حاجي محمد ساتلقي
فلوشيپ تخصصي  - جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
گلستان  - گرگان
حاجي محمد ساتلقي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم