فوق تخصص چشم پزشک تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر ضیاءالدین یزدیان

فوق تخصص چشم پزشک کودکان و انحراف چشم (استرابیسم) در تهران


33921

دکتر مصطفی سلطان سنجری

فوق تخصص چشم پزشک در تهران


33822

دکتر گیتا غیاثی

فوق تخصص چشم پزشک کودکان و انحراف چشم (استرابیسم) در تهران


8971

دکتر علیرضا خدائیانی

فوق تخصص چشم پزشک در تهران


7500

دکتر بهرام عین الهی

فلوشیپ تخصصی قرنیه در تهران


7212

دکتر صدیقه چینی چیان

فوق تخصص چشم پزشک کودکان و انحراف چشم (استرابیسم) در تهران


5615

دکتر محسن بهمنی کشکولی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم (اکولوپلاستی) در تهران


5512

دکتر سپیده توکلی زاده

فوق تخصص چشم پزشک کودکان و انحراف چشم (استرابیسم) در تهران


5136

دکتر زهره کاوه منش

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان در تهران


3812

دکتر میرمسعود سعیدی حسینی

فوق تخصص چشم پزشک کودکان و انحراف چشم (استرابیسم) در تهران


3251

دکتر رضا عظیمی

فوق تخصص چشم پزشک (شبکیه) در تهران


3012

دکتر محمود جباروند بهروز

فلوشیپ تخصصی قرنیه در تهران


1928
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص