6 فروردین 1396 - ساعت : 9:53
آزاده اکبري سنه
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر آزاده اکبري سنه

محمد محتسبي
متخصص زنان و زايمان
البرز - کرج
دکتر محمد محتسبي

خورشيد عراقي
متخصص زنان و زايمان
اصفهان - اصفهان
دکتر خورشيد عراقي

الهام پورمطرود
متخصص زنان و زايمان
خوزستان - اهواز
دکتر الهام پورمطرود

سکينه مويد محسني
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سکينه مويد محسني

سوسن ضيايي
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سوسن ضيايي

فرناز مشيري
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر فرناز مشيري

صفيه عشوري مقدم
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر صفيه عشوري مقدم

سيد اسداله کلانتري
متخصص زنان و زايمان
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد اسداله کلانتري

جليل پاک روش
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر جليل پاک روش

سارا مسيحي
متخصص زنان و زايمان
خوزستان - اهواز
دکتر سارا مسيحي

رزا پرستنده چهر
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر رزا پرستنده چهر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم