9 اسفند 1395 - ساعت : 22:21
 عليرضا رحماني
فوق تخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
خراسان رضوي  - مشهد
عليرضا رحماني

 اکبر سلطان زاده
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران  - تهران
اکبر سلطان زاده

 مسعود اعتمادي فر
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
اصفهان  - اصفهان
مسعود اعتمادي فر

 عليرضا رنجبر نائيني
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران  - تهران
عليرضا رنجبر نائيني

 سيد سهراب هاشمي فشارکي
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران  - تهران
سيد سهراب هاشمي فشارکي

 بابک زماني
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران  - تهران
بابک زماني

 جمشيد سيفي
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
جمشيد سيفي

 سيد محمد حسن پاک نژاد
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
البرز  - کرج
سيد محمد حسن پاک نژاد

 رويا ابوالفضلي
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران  - تهران
رويا ابوالفضلي

 طيبه عباسيون
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران  - تهران
طيبه عباسيون

 مسعود نيکان فر
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
مسعود نيکان فر

 ناهيد بلادي مقدم
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
تهران  - تهران
ناهيد بلادي مقدم

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم