7 اسفند 1395 - ساعت : 6:6
 رامين عالي نژاد
دکترا  - پزشکي عمومي
اصفهان  - اصفهان
رامين عالي نژاد

 ليلا شير بيگي
دکترا  - پزشکي عمومي
تهران  - تهران
ليلا شير بيگي

 عبدالرضا آرمن
متخصص  - جراح عمومي
خوزستان  - اهواز
عبدالرضا آرمن

 فرامرز پازيار
متخصص  - جراح عمومي
خوزستان  - اهواز
فرامرز پازيار

 داوود مقامي
دکترا  - پوست و مو
تهران  - تهران
داوود مقامي

 مهرو صادق پور
دکترا  - پزشکي عمومي
اصفهان  - اصفهان
مهرو صادق پور

 مهين نقيب زاده
متخصص  - جراح عمومي
خوزستان  - اهواز
مهين نقيب زاده

 اردوان شهردار
دکترا  - پزشکي عمومي
تهران  - تهران
اردوان شهردار

 عاطفه سلطاني فر
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
خراسان رضوي  - مشهد
عاطفه سلطاني فر

 عاطفه ميرسيدي
دکترا  - پزشکي عمومي
   -  
عاطفه ميرسيدي

 علي اصغر زنده دل
دکترا  - پزشکي عمومي
تهران  - تهران
علي اصغر زنده دل

 محسن شبيري
دکترا  - پزشکي عمومي
تهران  - تهران
محسن شبيري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم