9 اسفند 1395 - ساعت : 20:5
 محمدجواد نخعي
متخصص  - پوست و مو
تهران  - تهران
محمدجواد نخعي

 سيد محمد رادمنش
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيد محمد رادمنش

 پروين منصوري
متخصص  - پوست و مو
تهران  - تهران
پروين منصوري

 علي اکبر خسروي نژاد
متخصص  - جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس  - شيراز
علي اکبر خسروي نژاد

 گيتي خليلي
متخصص  - پوست و مو
تهران  - تهران
گيتي خليلي

 رضا يعقوبي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
رضا يعقوبي

 علي اصيليان ( اصليان مهابادي )
متخصص  - پوست و مو
اصفهان  - اصفهان
علي اصيليان ( اصليان مهابادي )

 سيد آرش ايوبي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيد آرش ايوبي

 سيدحسن حسيني
متخصص  - پوست و مو
فارس  - شيراز
سيدحسن حسيني

 زهرا فاضل
متخصص  - پوست و مو
خراسان رضوي  - مشهد
زهرا فاضل

 پرويز طوسي
متخصص  - پوست و مو
تهران  - تهران
پرويز طوسي

 ناصر رزمي نيا
متخصص  - پوست و مو
تهران  - تهران
ناصر رزمي نيا

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم