9 اسفند 1395 - ساعت : 20:0
 سيد محمد رادمنش
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيد محمد رادمنش

 رضا يعقوبي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
رضا يعقوبي

 سيد آرش ايوبي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيد آرش ايوبي

 سيد حميد برسي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خوزستان  - اهواز
سيد حميد برسي

 الهام پورمطرود
متخصص  - زنان و زايمان
خوزستان  - اهواز
الهام پورمطرود

 سيد بهمن قادريان
فوق تخصص  - غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
خوزستان  - اهواز
سيد بهمن قادريان

 اميد قاسم زاده
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
اميد قاسم زاده

 علي اصغر هنرمند
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
علي اصغر هنرمند

 سارا مسيحي
متخصص  - زنان و زايمان
خوزستان  - اهواز
سارا مسيحي

 عبدالرحيم مسجدي زاده
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
خوزستان  - اهواز
عبدالرحيم مسجدي زاده

 مجيد کارانديش
کارشناس  - تغذيه و رژيم درماني
خوزستان  - اهواز
مجيد کارانديش

 محمد فکور
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خوزستان  - اهواز
محمد فکور

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم