5 اسفند 1395 - ساعت : 17:54
 الهام رحماني
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
الهام رحماني

 عباس هادي پور
متخصص  - پوست و مو
بوشهر  - بوشهر
عباس هادي پور

 محمدرضا کلانترهرمزي
متخصص  - داخلي
بوشهر  - بوشهر
محمدرضا کلانترهرمزي

 ويدا صدرايي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
بوشهر  - بوشهر
ويدا صدرايي

 فريال نصيري
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
فريال نصيري

 حسن پاک نژاد
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
بوشهر  - بوشهر
حسن پاک نژاد

 ابراهيم عصفوري
فوق تخصص  - خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
بوشهر  - بوشهر
ابراهيم عصفوري

 محمدرضا دهقان فرد
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
بوشهر  - بوشهر
محمدرضا دهقان فرد

 محمدجواد احمدي پور
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
بوشهر  - بوشهر
محمدجواد احمدي پور

 علي جمالي
متخصص  - پوست و مو
بوشهر  - بوشهر
علي جمالي

 ناصر منتظري
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
بوشهر  - بوشهر
ناصر منتظري

 محمدکاظم نوح پيشه
متخصص  - پوست و مو
بوشهر  - بوشهر
محمدکاظم نوح پيشه

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم