10 فروردین 1396 - ساعت : 11:9
محمد غفراني
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر محمد غفراني

محمودرضا اشرفي
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر محمودرضا اشرفي

سيد حسن تنکابني
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد حسن تنکابني

فرهاد محولاتي شمس آبادي
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر فرهاد محولاتي شمس آبادي

زرين تاج کيهاني دوست واقع
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر زرين تاج کيهاني دوست واقع

عليرضا رونق
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
البرز - کرج
دکتر عليرضا رونق

رضا - شروين بدو
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر رضا - شروين بدو

مصطفي صديقي
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر مصطفي صديقي

جواد آخونديان يزد
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر جواد آخونديان يزد

پروانه کريم زاده
متخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر پروانه کريم زاده

آزيتا توسلي
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر آزيتا توسلي

سوزان اميرسالاري
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر سوزان اميرسالاري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم