8 فروردین 1396 - ساعت : 18:20
سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
گلستان - گرگان
پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد پوژيا شجاعي

محمد دهقان
متخصص پوست و مو
گلستان - گرگان
دکتر محمد دهقان

مهدي اعرابي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
گلستان - گرگان
دکتر مهدي اعرابي

ميترا گواهي ترشيز
متخصص زنان و زايمان
گلستان - گرگان
دکتر ميترا گواهي ترشيز

بابک سلطاني
متخصص پوست و مو
گلستان - گرگان
دکتر بابک سلطاني

کورش سليماني
متخصص روانپزشک (روانشناس)
گلستان - گرگان
دکتر کورش سليماني

سعيده قره جه
متخصص زنان و زايمان
گلستان - گرگان
دکتر سعيده قره جه

عليرضا عليخاني
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
گلستان - گرگان
دکتر عليرضا عليخاني

محمد جليلي
متخصص چشم پزشک
گلستان - گرگان
دکتر محمد جليلي

نجم الدين کلانتري
فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني
گلستان - گرگان
دکتر نجم الدين کلانتري

محمد ابراهيمي راد
متخصص پوست و مو
گلستان - گرگان
دکتر محمد ابراهيمي راد

سپيده بخشنده نصرت
متخصص زنان و زايمان
گلستان - گرگان
دکتر سپيده بخشنده نصرت

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم