10 فروردین 1396 - ساعت : 11:1
سعيد توکلي واسکسي
فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر سعيد توکلي واسکسي

خدامراد جمشيدي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر خدامراد جمشيدي

تقي بغدادي
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر تقي بغدادي

غلامعلي عکاشه
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر غلامعلي عکاشه

رضا شهريار کامراني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر رضا شهريار کامراني

سيد رامين حاج زرگر باشي
فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد رامين حاج زرگر باشي

عليرضا غزنوي
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر عليرضا غزنوي

مهرداد مستحفظ
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر مهرداد مستحفظ

حسن قندهاري
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر حسن قندهاري

حسين فراهيني
فلوشيپ تخصصي جراحي زانو
تهران - تهران
دکتر حسين فراهيني

داريوش گوران سوادکوهي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر داريوش گوران سوادکوهي

عباس مدني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر عباس مدني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم