لیست پزشکان بر حسب شهر
تهران مشهد اهواز شیراز اصفهان تبریز زنجان قم کرج اراک همدان ارومیه ساری رشت اردبیل کرمان کرمانشاه گرگان یزد زاهدان بوشهر یاسوج شهرکرد قزوین رامهرمز
لیست پزشکان بر حسب تخصص

متخصص روانپزشک (روانشناس) خراسان رضوی مشهد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر ایرج وثوق

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


21735

دکتر علی جواهری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


6655

دکتر ابراهیم عبداللهیان

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


5064

دکتر پیمان هاشمیان

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


3967

دکتر پریا حبرانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


3187

دکتر فریبرز پویان

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


2605

دکتر هاله آذرپژوه

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1843

دکتر رضا امیری مقدم

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1834

دکتر شعله بهمن نخجوانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1810

دکتر علیرضا اکرمی نژاد

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1783

دکتر فاطمه بهدانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1704

دکتر رضا افسری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1631