لیست پزشکان بر حسب شهر
تهران مشهد اهواز شیراز اصفهان تبریز زنجان قم کرج اراک همدان ارومیه ساری رشت اردبیل کرمان کرمانشاه گرگان یزد زاهدان بوشهر یاسوج شهرکرد قزوین رامهرمز
لیست پزشکان بر حسب تخصص

متخصص روانپزشک (روانشناس) مشهد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر ایرج وثوق

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


21650

دکتر علی جواهری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


6636

دکتر ابراهیم عبداللهیان

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


5033

دکتر پیمان هاشمیان

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


3952

دکتر پریا حبرانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


3180

دکتر فریبرز پویان

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


2592

دکتر هاله آذرپژوه

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1836

دکتر رضا امیری مقدم

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1832

دکتر شعله بهمن نخجوانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1802

دکتر علیرضا اکرمی نژاد

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1771

دکتر فاطمه بهدانی

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1699

دکتر رضا افسری

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در مشهد


1624