11 اسفند 1395 - ساعت : 23:33
 سيد جواد سيد توتونچي
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
سيد جواد سيد توتونچي

 يلدا جباري مقدم
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
يلدا جباري مقدم

 شهين عبدالهي فخيم
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
شهين عبدالهي فخيم

 پريسا مقدم
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
پريسا مقدم

 مهرداد نهايي
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
مهرداد نهايي

 فريناز کلاهي ستوبادي
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
فريناز کلاهي ستوبادي

 سوسن سکوتي
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
تهران  - تهران
سوسن سکوتي

 شروين شادپور
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
شروين شادپور

 حميدرضا کريم زاده تبريزي
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
تهران  - تهران
حميدرضا کريم زاده تبريزي

 مهرنوش موسوي اقدس
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
مهرنوش موسوي اقدس

 نازيلا مرزبان
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي  - تبريز
نازيلا مرزبان

 محمدرضا تبريزي
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
خراسان رضوي  - مشهد
محمدرضا تبريزي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم