لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر
تهران مشهد اهواز شیراز اصفهان تبریز زنجان قم کرج اراک همدان ارومیه ساری رشت اردبیل کرمان کرمانشاه گرگان یزد زاهدان بوشهر یاسوج شهرکرد قزوین رامهرمز

شهر سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر علیرضا حشمتی

دکترا پزشکی عمومی در سنندج


472

دکتر محمدحسین برخورداری فیروزآبادی

دکترا پزشکی عمومی در سنندج


362

دکتر سارا به آفرید

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


122

دکتر افسانه غفاری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


53

دکتر کریم شریفی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


35

دکتر رضا سام زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


36

دکتر بهروز فرکیش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج


29

دکتر شوبو شیخ احمدی

متخصص کودکان در سنندج


30

دکتر اردشیر نجفی

متخصص کودکان در سنندج


30

دکتر نوری احمدی

متخصص کودکان در سنندج


24