6 فروردین 1396 - ساعت : 9:46
محمد غفراني
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر محمد غفراني

علي بابايي زاد
دکترا روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر علي بابايي زاد

ارشاد ياوري
کارشناس تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر ارشاد ياوري

مهرداد نصراله زاده ثابت
متخصص تغذيه و رژيم درماني
تهران - تهران
دکتر مهرداد نصراله زاده ثابت

محسن خوش نيت نيکو
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران - تهران
دکتر محسن خوش نيت نيکو

حسن رضا محمدي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر حسن رضا محمدي

گيو شريفي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر گيو شريفي

خدامراد جمشيدي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر خدامراد جمشيدي

سکينه مويد محسني
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سکينه مويد محسني

محمد اسماعيل اکبري
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر محمد اسماعيل اکبري

محمودرضا اشرفي
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
تهران - تهران
دکتر محمودرضا اشرفي

سوسن ضيايي
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سوسن ضيايي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم