8 اسفند 1395 - ساعت : 22:36
 داريوش مرداني کيوي
فوق تخصص  - جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران  - تهران
داريوش مرداني کيوي

 مهرداد نصراله زاده ثابت
متخصص  - تغذيه و رژيم درماني
تهران  - تهران
مهرداد نصراله زاده ثابت

 محمد غفراني
فوق تخصص  - مغز و اعصاب کودکان
تهران  - تهران
محمد غفراني

 علي بابايي زاد
دکترا  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
علي بابايي زاد

 ارشاد ياوري
کارشناس  - تغذيه و رژيم درماني
تهران  - تهران
ارشاد ياوري

 محسن خوش نيت نيکو
فوق تخصص  - غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران  - تهران
محسن خوش نيت نيکو

 حسن رضا محمدي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
حسن رضا محمدي

 گيو شريفي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
گيو شريفي

 خدامراد جمشيدي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران  - تهران
خدامراد جمشيدي

 سکينه مويد محسني
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
سکينه مويد محسني

 محمودرضا اشرفي
فوق تخصص  - مغز و اعصاب کودکان
تهران  - تهران
محمودرضا اشرفي

 محمد اسماعيل اکبري
فوق تخصص  - خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران  - تهران
محمد اسماعيل اکبري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم