لیست آدرس مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر سید جواد سید توتونچی

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


25451

دکتر یلدا جباری مقدم

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


8200

دکتر شهین عبدالهی فخیم

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


5633

دکتر پریسا مقدم

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


5253

دکتر مهرداد نهایی

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


4354

دکتر فریناز کلاهی ستوبادی

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


4066

دکتر محمد سخندان

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


2066

دکتر مهرنوش موسوی اقدس

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


1916

دکتر نازیلا مرزبان

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


1418

دکتر لطیفه محمدپور اسگویی

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


1312

دکتر شروین شادپور

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


1292

دکتر صمد متقیان دینی

متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز


961
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن بر حسب شهر