لیست آدرس مطب پزشکان گوارش و کبد بالغین تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر محمدحسین صومی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


21906

دکتر یوسف بافنده تیز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


18343

دکتر منوچهر خوش باطن

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


12904

دکتر سید حسن هاشمی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


8534

دکتر سید محمد بقایی اسکویی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


7235

دکتر مسعود شیر محمدی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


6504

دکتر عباس یزدان بد

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


3680

دکتر کمال بوستانی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


2743

دکتر فیروز کیمیا

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


1529
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغين بر حسب شهر