لیست آدرس مطب پزشکان جراح مغز و اعصاب تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر ایرج لطفی نیا

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


16876

دکتر محمد اصغری

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


15867

دکتر فیروز صالح پور

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


14411

دکتر سعید پناهی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


8745

دکتر مسلم شاکری باویل علیائی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


7903

دکتر علی مشکینی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


6866

دکتر قنبر بران

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


4783

دکتر مرتضی امیرکلاهی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


4274

دکتر علی فرشاد اصل

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


2344

دکتر مقصود احباب

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


2266

دکتر غفار شکوهی تبریزی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


1945

دکتر علیرضا اللهیاری ثانی

متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز


1618
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب بر حسب شهر