10 فروردین 1396 - ساعت : 21:2
سيد علي رحماني
دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد علي رحماني

سيروس زينلي
دکترا ژنتيک پزشکي
تهران - تهران
دکتر سيروس زينلي

سيما منصوري درخشان
دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيما منصوري درخشان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم