10 فروردین 1396 - ساعت : 21:9
احمد شاه فرهت
فوق تخصص کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر احمد شاه فرهت

منصور بهرامي
متخصص کودکان
تهران - تهران
دکتر منصور بهرامي

فرزانه زنوزي
فوق تخصص کودکان
البرز - کرج
دکتر فرزانه زنوزي

سيد مهدي منجم زاده
متخصص کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر سيد مهدي منجم زاده

مسعود دهدشتيان
متخصص کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر مسعود دهدشتيان

محمد ترکمن
فوق تخصص کودکان
تهران - تهران
دکتر محمد ترکمن

علي احمد زاده
متخصص کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر علي احمد زاده

سيدسعيد مرعشي
متخصص کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر سيدسعيد مرعشي

محمود حقيقت
متخصص کودکان
فارس - شيراز
دکتر محمود حقيقت

مرتضي حبيبي بي بالاني
فوق تخصص کودکان
قزوين - قزوين
دکتر مرتضي  حبيبي بي بالاني

داود طالبيان مقدم
متخصص کودکان
تهران - تهران
دکتر داود طالبيان مقدم

محمدپاشا فيروز آبادي دشتي
متخصص کودکان
تهران - اسلام شهر
دکتر محمدپاشا فيروز آبادي دشتي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم