10 فروردین 1396 - ساعت : 21:2
ابوالفضل گل محمدي
فلوشيپ تخصصي جراح کليه، مجاري ادرار و تناسلي(اورولوژي کودکان)
گيلان - رشت
دکتر ابوالفضل گل محمدي

عبدالمحمد کجباف زاده
فلوشيپ تخصصي جراح کليه، مجاري ادرار و تناسلي(اورولوژي کودکان)
تهران - تهران
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم