4 فروردین 1396 - ساعت : 2:30
مهران بهبهانيان
متخصص داخلي
خوزستان - اهواز
دکتر مهران بهبهانيان

اشرف امين الرعايا يميني
متخصص داخلي
اصفهان - اصفهان
دکتر اشرف  امين الرعايا يميني

حامد دقاق زاده
متخصص داخلي
اصفهان - اصفهان
دکتر حامد دقاق زاده

محمدحسين آنتيک چي
متخصص داخلي
يزد - يزد
دکتر محمدحسين آنتيک چي

کوروش مسندي شيرازي نژاد
متخصص داخلي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر کوروش مسندي شيرازي نژاد

ابراهيم فتاحي
متخصص داخلي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ابراهيم فتاحي

فيروز صارمي نظام آباد
متخصص داخلي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فيروز صارمي نظام آباد

اسکندر حاجياني
متخصص داخلي
خوزستان - اهواز
دکتر اسکندر حاجياني

محمدعلي توکلي اردکاني
متخصص داخلي
تهران - تهران
دکتر محمدعلي توکلي اردکاني

محمدرضا کلانترهرمزي
متخصص داخلي
بوشهر - بوشهر
دکتر محمدرضا کلانترهرمزي

علي بني شيخ الاسلامي
متخصص داخلي
البرز - کرج
دکتر علي بني شيخ الاسلامي

کامبيز يزدان پناه
متخصص داخلي
کردستان - سنندج
دکتر کامبيز يزدان پناه

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم