10 فروردین 1396 - ساعت : 21:8
محمد افتخاري
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر محمد افتخاري

مينا تقي زاده اصل
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر مينا تقي زاده اصل

سيد مصطفي سعادتي
متخصص پزشکي هسته اي
خوزستان - اهواز
دکتر سيد مصطفي سعادتي

مجتبي انصاري جعفري
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر مجتبي انصاري جعفري

ويولت اميرجلالي
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر ويولت اميرجلالي

جواد اسماعيلي
متخصص پزشکي هسته اي
البرز - کرج
دکتر جواد اسماعيلي

مهناز کوشا
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر مهناز کوشا

فرامرز احمدي
متخصص پزشکي هسته اي
خوزستان - اهواز
دکتر فرامرز احمدي

فرهاد ابراهيمي
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر فرهاد ابراهيمي

فريدون راستگو
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر فريدون راستگو

قاسم رضيعي فيجاني
متخصص پزشکي هسته اي
تهران - تهران
دکتر قاسم رضيعي فيجاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم