درین قسمت میتوانید تمام سوالات مربوط به پوست و مو را مطرح نمایید...
این قسمت برای مطرح کردن سوالات و مشکلات مرتبط به پوست و مو  یا هر نوع سوالی از خدمات مختلف از مطب در نظر گرفته شده است ....
تمامی مطالب موجود در سایت توسط مشاورین و پزشکان مطب نگاشته و تدوین می شود.
نکات دیگر انکه :
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
29 آذر 1395 - 15:0
بازدید ها: 931
 پذیرش جدید فقط برای موارد اعلام شده به شکل زیر امکان پذیر خواهد بود.
 
درچند سال گذشته فقط در تاریخهای  محدودی امکان پذیرش افراد و بیماران جدید وجود داشته است
که با توجه به نوع خدمات هر زمان مقدور بوده صورت پذیرفته است این دوره نیز
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
24 آذر 1395 - 1:16
بازدید ها: 553
در مطب شریعتی ویزیت  بیمایهای پوست و مو و زیبایی انجام خواهد شد در صورت تشخیص و ضرورت بر انجام  لیزر و جهت درمان  به  مرکز  لیزر  ارجاع داده خواهد شد..
 
انجام درمان های نیازمند به تجهیزات و لیزر ها  در انجمن متخصصین پوست تهران مهرگان انجام پذیر خواهد بود.
 
نکات مهم :
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
12 مهر 1395 - 22:3
بازدید ها: 381