درین قسمت میتوانید تمام سوالات مربوط به پوست و مو را مطرح نمایید...
این قسمت برای مطرح کردن سوالات و مشکلات مرتبط به پوست و مو  یا هر نوع سوالی از خدمات مختلف از مطب در نظر گرفته شده است ....
تمامی مطالب موجود در سایت توسط مشاورین و پزشکان مطب نگاشته و تدوین می شود.
نکات دیگر انکه :
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
29 آذر 1395 - 15:0
بازدید ها: 1191