پذیرش جدید فقط برای موارد اعلام شده به شکل زیر امکان پذیر خواهد بود.
 
درچند سال گذشته فقط در تاریخهای  محدودی امکان پذیرش افراد و بیماران جدید وجود داشته است..
به دلایل مختلفی از جمله نوع خدمات مطب و  تراکم نفرات و وجود مراجعین قدیمی و دارای پرونده لذا  نحوه پذیرش مراجعین و بیماران جدید فقط در زمان های مشخص و محدودی امکان پذیر خواهد بود.
 
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
24 آذر 1395 - 1:16
بازدید ها: 755