پذیرش جدید فقط برای موارد اعلام شده به شکل زیر امکان پذیر خواهد بود.
 
درچند سال گذشته فقط در تاریخهای  محدودی امکان پذیرش افراد و بیماران جدید وجود داشته است
که با توجه به نوع خدمات هر زمان مقدور بوده صورت پذیرفته است این دوره نیز
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
24 آذر 1395 - 1:16
بازدید ها: 558