درین قسمت میتوانید تمام سوالات مرتبط  به پوست و مو را مطرح نمایید...
این قسمت برای مطرح کردن سوالات و مشکلات مرتبط به پوست و مو  یا هر نوع سوالی از خدمات مختلف در نظر گرفته شده است ....
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
29 آذر 1395 - 15:0
بازدید ها: 406
در صورت نیاز به ارتباط با مشاورین و پزشکان مطب از طریق تلگرام عمومی و اعلام شده میتوانید اقدام نمایید.
 
نویسنده :دکتر گیتی خلیلی
8 آبان 1395 - 1:18
بازدید ها: 199