پایانامه طرح تحقیقاتی

دسته بندی : پژوهش و تحقيقات
بررسی فراوانی انواع تومورهای غدد بزاقی ماژور در بیماران ارجاعی به بخش آسیب شناسی مرکز آموزشی درمانی امام رضا در تبریز طی سالهای 81 تا 90
زمینه و هدف:
تومورهای غدد بزاقی بخش مهمی از پاتولوژی دهان و فک و صورت را شامل می شوند. این تومورها با نواحی جغرافیایی و نیز نژاد در ارتباط باشد.این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و نوع تومورهای خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی ماژور در بیماران ارجاعی به بخش آسیب شناسی مرکز آموزشی درمانی امام رضا در تبریز طی سالهای 81 تا 90 انجام شد.
روش کار:
در این مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر با مراجعه به آرشیو بخش آسیب شناسی مرکز آموزشی درمانی امام رضا در تبریز کلیه پرونده های گزارش شده بعنوان تومور غدد بزاقی ماژور در یک دوره ده ساله مورد اطلاعات بیماران از لحاظ سن جنس محل و نوع هیستوپاتولوژیک ضایعه به کمک نرم افزار آماری و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :
نتایج نشان داد که طی بررسی ده ساله پرونده ها 136 بیمار مبتلا به تومور غدد بزاقی بودند.
از این تعداد 82/4 در صد مبتلا به تومور خوش خیم و 17/6 در صد مبتلا به تومور بدخیم بودند.
آزمون کای اسکوار اختلاف معنی دار را در فراوانی این تومورها نشان داد.
ازبین مبتلایان به تومورهای خوش خیم تعداد 57/1 در صد مرد و 42/9 در صد زن بودند.میانگین سنی بیماران 42 سال بود.
شایعترین تومور خوش خیم پلئومورفیک آدنوما بود.
از بین مبتلایان به تومورهای بدخیم تعداد 45/8 در صد مرد و 54/2 در صد زن بودندمیانگین سنی بیماران 45 سال بود. شایعترین تومور بدخیم اسکواموس سل کارسینوما بود.غده پاروتید شایعترین محل در گیری تومورهای غدد بزاقی بود.

بحث و نتیجه گیری :
انجام مطالعه ده ساله حاضر نشان می دهد اگر چه فراوانی تومورهای غدد بزاقی از لحاظ شیوع سن جنس محل و نوع این تومورها در برخی از موارد با نتایج مطالعات مشابه در سراسر نقاط جهان تقریبا هماهنگی دارد. در موارد قابل توجهی نیز اختلافات چشمگیری در مقایسه با سایر جوامع به چشم می خورد که می تواند بیانگر نقش عوامل جغرافیایی و نژادی در شیوع این گونه ضایعات باشد.

مطالب مشابــه :

نویسنده : کیاوش زعفری نوبری
31 فروردین 1394 - ساعت : 17:33
بازدید ها: 1009

نظرات شما

برای دکتر یک نظر بگذارید.

  • 8 فروردین 1396 - 18:21
  •  
  • Captcha
لطفا به نکات زیر توجه نمایید :
نظرات شما بعد از بررسی توسط پزشک و تایید نمایش داده می شود.
لطفا از بکار بردن کلمات غیر اخلاقی و به دور از فرهنگ ایرانی - اسلامی خودداری فرمایید.
الهه خانم دکترا دندانپزشک : 5 خرداد 1394 - ساعت : 0:19

سلام
من امسال کنکور دارم ... خیلی استرس دارم وای ........
باید رتبه ام چند شه که بتونم روزانه دندان پزشکی قبول شم ؟؟؟؟
دارم از استرس میمیرم

دکتر کیاوش زعفری نوبری:5 خرداد 1394 - ساعت : 2:23

سلام
الهه خانم استرس احساس درونیه که در قبال مسئولیتی که بر دوش گرفته ای تا به هدفت برسی ایجاد میشه،مثل بقیه دوستای همسانت.غلبه کردن به استرس با اعتماد به نفس،و اطمینان از تلاش و معلومات خودت موثر خواهد شد،ان شا الله.یاد خدا آرامبخش دلهاست.