مشاوره تلفنی با متخصص طب سنتی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص طب سنتی

دکتر عطیه دادور

دکتر عطیه دادور

دکترای تخصصی طب سنتی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 300,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : فردا 9صبح
دکتر زهره فیض آبادی

دکتر زهره فیض آبادی

دکترای تخصصی طب سنتی
نوع مشاوره : تـلفنـی
4.6
هزینه : 250,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 8صبح
دکتر رضا منتظر

دکتر رضا منتظر

دکترای طب سنتی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : پس‌فردا 10صبح
دکتر سید رضا وکیلی نیا

دکتر سید رضا وکیلی نیا

دکترای تخصصی طب سنتی
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 100,000 تومان
مدت هر مشاوره : 15 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص