رزرو نوبت آنلاین دکتر محمد عبدالعظیمی

متخصص قلب و عروق

پذیرشی وجود ندارد

آدرس و تلفن دکتر محمد عبدالعظیمی