2558
دکتر سید حمزه صدیق

دکتر سید حمزه صدیق

66 رای که 89% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر سید حمزه صدیق

تلفن : 07632227080 - 07632223044

آدرس مطب :

بندرعباس

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، چهارراه فاطمی، روبروی ساختمان فرش شیوا، ساختمان پزشکان جالینوس، طبقه چهارم

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید حمزه صدیق
میزان رضایت

قدرت گرفته توسط : موتور جستجوی دکتریاب - درخواست معرفی مطب - دکتر گوارش خوب در تهران

صبــر کنید