1815

دکتر سید حمزه صدیق

دکتر سید حمزه صدیق
42 رای که 83% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر سید حمزه صدیق

تلفن : 07632227080 - 07632223044

آدرس مطب :

بندرعباس

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، چهارراه فاطمی، روبروی ساختمان فرش شیوا، ساختمان پزشکان جالینوس، طبقه چهارم

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید