373

دکتر سیده سارا طاهایی

دکتر سیده سارا طاهایی
10 رای که 90% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر سیده سارا طاهایی

تلفن : 52351273

آدرس مطب :

نوشهر

خیابان سعدی، مجتمع گلستان، طبقه 4، واحد 10

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید