168

دکتر فرشید مقدم

دکتر فرشید مقدم
3 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر فرشید مقدم

تلفن : 32225577

آدرس مطب :

ارومیه

خیابان مدنی 2، روبروی خیام شمالی، ساختمان پزشکان سینا، طبقه 5

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید