857

دکتر مرجان اکبری کامرانی

دکتر مرجان اکبری کامرانی
10 رای که 90% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر مرجان اکبری کامرانی

تلفن : 01732327571

آدرس مطب :

گرگان

خیابان ولیعصر، عدالت 15، ساختمان پزشکان ایرانیان

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان فارابی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی گلستان

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید