131 0

دکتر فرشید پادیاب

متخصص داخلی در اهواز
دکتر فرشید پادیاب
3 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر فرشید پادیاب

تلفن : 06132231486

آدرس مطب :

اهواز

خیابان نادری غربی، خیابان خوانساری جنوبی، مجتمع پزشکی میلاد، واحد 5

نمونه کار دکتر فرشید پادیاب 1 نمونه کار دکتر فرشید پادیاب 2 نمونه کار دکتر فرشید پادیاب 3 نمونه کار دکتر فرشید پادیاب 4 نمونه کار دکتر فرشید پادیاب 5
نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
کد