1085

دکتر لاله صنیعی

دکتر لاله صنیعی
23 رای که 91% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر لاله صنیعی

تلفن : 04433432861

آدرس مطب :

ارومیه

خیابان حسنی، ساختمان عرفان، واحد 12

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید