242

طاهره ظفریان

طاهره ظفریان
7 رای که 100% موافق پزشک هستند.

فیزیوتراپی طاهره ظفریان

تلفن : 03832275655

آدرس مطب :

شهرکرد

خیابان 12 محرم جنوبی(10 متر پایینتر از فلکه آبی)، سمت چپ داخل بن بست، کلینیک فیزیوتراپی التیام

09103922515
نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید