429

دکتر سکینه واحدی نیا

دکتر سکینه واحدی نیا
8 رای که 88% موافق پزشک هستند.

سونوگرافی دکتر سکینه واحدی نیا

تلفن : 35579310 - 35579311

آدرس مطب :

تبریز

چهارراه باغشمال، خیابان باغشمال، ساختمان هلیا، طبقه اول، رادیولوژی و سونوگرافی کیمیا

رادیولوژی و سونوگرافی کیمیا در تبریز

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید