34 0

دکتر مازیار بنی بشر

دکترا پزشکی عمومی در سنندج
دکتر مازیار بنی بشر
کسی تا به حال به این پزشک رای نداده :(

مطب دکتر مازیار بنی بشر

تلفن : 0

آدرس مطب :

سنندج

خیابان ...

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !