101

مرتضی عزیزیان

مرتضی عزیزیان
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

فیزیوتراپی مرتضی عزیزیان

تلفن : 08337222489 - 08337227589

آدرس مطب :

 کرمانشاه

خیابان حاج محمد تقی اصفهانی، خیابان موید، روبروی آزمایشگاه پارس، پلاک 14، فیزیوتراپی ایران مهر

09181313858
نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید