153

دکتر مهسا صدقی

دکتر مهسا صدقی
5 رای که 80% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر مهسا صدقی

تلفن : 22181409

آدرس مطب :

تهران

زعفرانیه - خیابان اعجازی (آصف) - پلاک 33 - طبقه 5

پزشکان پیشنهادی
نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید