98

دکتر سید مجید حسینی هوشیار

دکتر سید مجید حسینی هوشیار
4 رای که 75% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر سید مجید حسینی هوشیار

تلفن : 05144243075

آدرس مطب :

سبزوار

خیابان کاشفی - روبروی کاشفی 12 - طبقه فوقانی داروخانه دکتر یزدانخواه

09012614052
نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید