661
دکتر سید مجید حسینی هوشیار

دکتر سید مجید حسینی هوشیار

شماره نظام :
9 رای که 78% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر سید مجید حسینی هوشیار

تلفن : 05144243075

آدرس مطب :

سبزوار

خیابان کاشفی - روبروی کاشفی 12 - طبقه فوقانی داروخانه دکتر یزدانخواه

09012614052
نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید مجید حسینی هوشیار
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید